Fastighet

En fastighet är ett markområde som utgör en rättslig enhet med särskild beteckning, exempelvis Tyresö 1:2, Brevik 1:3

En fastighets gränser kan bara ändras genom beslut av Lantmäteriet.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan