Färdigställandeintyg

När du har slutfört ditt byggprojekt enligt ditt bygglov krävs ofta ett färdigställandeintyg från dig som sökande eller byggherre.

Det finns inga specifika krav på hur detta intyg ska se ut. Detta är ett dokument som vi begär in och sparas som en handling i ärendet och bekräftar att du som sökanske av ett bygglov har följt det givna lovet, att projektet är färdigt. Detta intyg är ett av dokumenten som vanligtvis krävts in när du fick ett startbesked eller bygglov för att du ska kunna få ett slutbesked. Det går bra att mejla in det till bygglov@tyreso.se eller via e-tjänste Mittbygge om det var så du startade ditt ärende.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Upp

Hitta på sidan