Entreprenör

En entreprenör inom byggområdet kan ha varierande del av ansvaret kring bygget. Vanligast är: delad entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad.

Vid en delad entreprenad ansvarar byggherren för projektering och samordning. Vid generalentreprenad tar entreprenören även på sig upphandling och samordning av underentreprenörer. Vid totalentreprenad tar entreprenören på sig projektering, upphandling och samordning.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan