Enskild VA-anläggning

Inom områden som saknar allmänt vatten- och avloppsnät, kan man få tillstånd för olika typer av enskilda avloppsanläggningar.

Tillstånd lämnas av Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

När krävs tillstånd?

  • Anläggande av ny avloppsanordning för: – Vattentoalett – BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) – Minireningsverk
  • Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
  • Byte av anläggningens plats
  • Ny typ av avloppsanordning på din fastighet

När krävs anmälan?

  • Om du ska Kompostera toalettavfall från torrtoalett och
    biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
  • Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du
    behöver göra någon ändring på
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020