Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Enskild VA-anläggning

Inom områden som saknar allmänt vatten- och avloppsnät, kan man få tillstånd för olika typer av enskilda avloppsanläggningar.

Tillstånd lämnas av Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund (SMOHF). Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

När krävs tillstånd?

  • Anläggande av ny avloppsanordning för: – Vattentoalett – BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) – Minireningsverk
  • Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
  • Byte av anläggningens plats
  • Ny typ av avloppsanordning på din fastighet

När krävs anmälan?

  • Om du ska Kompostera toalettavfall från torrtoalett och
    biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
  • Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du
    behöver göra någon ändring på
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 juli 2019
Upp