EKS

EKS är en serie bestämmelser från Boverkets om dimensioner för bärande konstruktioner.

Sedan 1 januari 2011 ersätter EKS tillsammans med de europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, de tidigare bestämmelserna, Boverkets konstruktionsregler (BKR).

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan