Egenkontroll

Egenkontroll innebär att en person som byggherren har utsett ska kontrollera en viss åtgärd.

Många kontroller under ett bygge eller projekt sker i form av egenkontroller och utförs bland annat av hantverkaren, men kan även ske av kontrollansvarig, byggherren eller annan sakkunnig person.

I den nya lagen, antagen 2011 är det mer vanligt att ha alla kontroller samlade i en så kallad kontrollplan som också är ett krav i alla ärenden små som stora.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan