Dränering

Dränering innebär att man gräver diken för att få bort oönskat grund- och ytvatten från ett område, exempelvis runt en byggnad eller tomt.

För att dränera krävs inte något bygglov eller någon anmälan, men om åtgärden påverkar tekniska installationer, exempelvis vattenledningar, kan det behövas en anmälan. Tänk på att vara försiktig vid grävarbeten så att inte några ledningar förstörs.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019

Hitta på sidan