Diarienummer

Varje bygglovsansökan eller anmälan som kommer till bygglovenheten diarieförs och får ett diarienummer.

Det förenklar och snabbar på ditt ärende om du har diarienumret till hands när du kontaktar din handläggare. När du e-postar är det bra att skriva diarienumret direkt i ämnesraden.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 april 2021

Hitta på sidan