Detaljplaneavgift

När kommunen inte finansierar sitt planarbete med skattemedel tar vi ut en detaljplaneavgift ut i samband med lov och anmälan.

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstår vid planläggning och annat arbete med detaljplan- och områdesbestämmelser.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan