Detaljplaneavgift

När kommunen inte finansierar sitt planarbete med skattemedel tar vi ut en detaljplaneavgift ut i samband med lov och anmälan.

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstår vid planläggning och annat arbete med detaljplan- och områdesbestämmelser.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan