Detaljplan

Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där, samt storleken på dessa.

En detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. I den detaljplan som gäller för det område där din fastighet ligger står vad du får göra på fastigheten. Där bestäms exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta väljer du i högermenyn lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och rubriken "Bygga och bo". Sedan söker du via sökrutan i vänsterspalten upp din adress eller fastighetsbeteckning. Klicka sedan på fastigheten och du får upp en informationsruta med länk till plankarta samt till webbsida om planen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020