Detaljplan

Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där, samt storleken på dessa.

En detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. I den detaljplan som gäller för det område där din fastighet ligger står vad du får göra på fastigheten. Där bestäms exempelvis storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp