Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Delgivning

Delgivning innebär att ett dokument eller beslut överlämnas till en person på ett dokumenterat sätt för att senare tjäna som bevis att överlämningen har skett.

Det vanligaste sättet att delge majoriteten av bygglovenhetens beslut är genom förenklad delgivning. Ett beslut om förhandsbesked och lov vinner laga kraft enbart om byggnadsnämnden har gjort expedieringen och kungörelsen på rätt sätt.

Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och meddelande. Beslutet ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidning

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan