Delegation

Vissa beslut om bygglov fattas på delegation. Det innebär att tjänstemännen på bygglovenheten tar beslutet istället för nämnden.

Vilka typer av beslut som tjänstemän på bygglovenheten själva får fatta och vilka politikerna i byggnadsnämnden ska ta, är bestämt av byggnadsnämnden i en så kallad delegationsordning.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 december 2020

Hitta på sidan