Certifierad

Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av sakkunniga.

Sakkunnig är den person som har utbildning och/eller erfarenhet inom specifikt område och har uppfyllt kraven för ett godkänt certifikat, inom det egna fackområdet. Det gäller exempelvis för kontrollansvariga, tillgänglighetsansvariga, brandssakkunniga och antikvariskt sakkunniga.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan