Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Den bestäms utifrån åtgärdens storleken. Avgiften regleras genom 9 kapitlet plan- och byggförordningen och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år då beslutet om byggsanktionsavgiften tas.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 juli 2020

Hitta på sidan