Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Byggsanktionsavgift (byggnadsavgift)

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Den bestäms utifrån åtgärdens storleken. Avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år då beslutet om byggsanktionsavgiften tas.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan