Byggsanktionsavgift (byggnadsavgift)

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge.

Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Den bestäms utifrån åtgärdens storleken. Avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år då beslutet om byggsanktionsavgiften tas.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan