Byggnadshöjd

Byggnadshöjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Taksprånget utanför fasadplanet ska räknas med i byggnadshöjden. Inte heller mindre utsprång. Större takkupor räknas med när 45-gradersplanet berör takkupan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan