Byggnadshöjd

Byggnadshöjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden upp till skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak.

Taksprånget utanför fasadplanet ska räknas med i byggnadshöjden. Inte heller mindre utsprång. Större takkupor räknas med när 45-gradersplanet berör takkupan.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan