Bygglovsprocessen

Processen att söka är uppdelad i många steg. Det som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan eller en dispens och frångå processen i vissa steg. En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 7 maj 2021

Hitta på sidan