Vindkraftverk

Större vindkraftverk behöver bygglov.

Vindkraftverk behöver bygglov om de:
  • är högre än 20 meter över markytan
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 10 september 2019

Hitta på sidan