Ventilation

En installation eller en väsentlig ändring av ventilationen i din byggnad är anmälningspliktigt. Väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Exempel på icke anmälningspliktiga åtgärder kan vara att förlänga en befintlig frånluftskanal, byte av fläkt, fläktmotor eller filter och annat underhåll som inte påverkar flöden samt byte av don eller ventiler till likvärdiga.

Att använda befintlig imkanal i ett kök eller befintlig frånluftskanal i ett badrum ses inte som en väsentlig ändring och är därmed inte anmälningspliktigt.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 10 september 2019

Hitta på sidan