Växthus

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad. Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. 

Om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan beror på växthusets storlek.

Växthus större än 30 kvadratmeter

Du behöver söka bygglov om växthuset är större än 30 kvadratmeter.

Bygga en komplementbyggnad

Växthus mellan 15–30 kvadratmeter

Du behöver göra en anmälan om växthuset är mellan 15 och 30 kvadratmeter.

Vid denna storlek är det möjligt att bygga växthuset enligt reglerna för bygglovsbefriad komplementbyggnad (Attefallshus). En anmälan enligt Attefallsreglerna innebär att du gör en anmälan och söker ett startbesked innan du börjar bygga. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. 

Bygga en bygglovsbefriad komplementbyggnad (Attefall)

Växthus mindre än 15 kvadratmeter

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om växthuset är 15 kvadratmeter eller mindre. Då kan du att bygga enligt reglerna för friggebod, förutsatt att byggnaden uppfyller alla kriterier för friggebod.

Friggebod

Vad säger detaljplanen?

Tänk också på att titta i detaljplanen för din fastighet, för att se om den anger några särskilda bestämmelser för just växthus.

Här hittar du gällande detaljplaner

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 11 augusti 2021