Utfart

I en detaljplan kan kommunen reglera var utfart mot allmän plats får anordnas eller inte. Med utfart menas ut- och infart eller annan ut- och ingång till fastigheten.

Se detaljplan för ditt område

I kommunens webbkarta anger du din adress eller fastighetsbeteckning, klicka sedan på fastigheten och välj "visa detaljplanekartan".

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019