Uteservering

Förutsättningarna för en uteservering skiftar från plats till plats. Det kräver tillstånd från den som äger marken.

Uteserveringar med bord, stolar och parasoller placerade direkt på marken kräver inte bygglov men den som äger marken måste ge sitt tillstånd. Ofta handlar det om en allmän plats som ägs av kommunen. Trafikenheten hanterar och svarar på frågor och tillstånd som rör upplåtelse av allmän plats.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan