Uterum

Ett uterum är en enklare, sluten tillbyggnad på en byggnad. Uterum behöver bygglov och bedöms i de flesta fall vara tillbyggnader.

En tillbyggnad kan du både ansöka om lov för men även utnyttja de så kallade attefallsreglerna på 15 kvm tillbyggnad av enbostadshus.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 september 2019

Hitta på sidan