Trädfällning

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och då behövs marklov för att ta ner trädet.

Skäl för att bevara träd

Det finns flera skäl för att bevara träd. Träden är viktiga för att bevara vår kulturhistoria, för att värna om ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald. Bland de positiva effekter som träd kan ge finns till exempel:

  • träd dämpar trafikbuller
  • träd renar luften från partiklar
  • träd tar upp koldioxid
  • träd släpper ut syre

  Riktlinjer för trädfällning

  Byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för trädfällning som visar vad som gäller för trädfällning i delar av Tyresö. Riktlinjerna är också ett underlag för hur kommunen ska bedöma ansökningar om marklov.

  Fälla träd på egen tomt

  Se över de detaljplanebestämmelser som finns på din fastighet om du vill fälla ett träd. Kommunen kan i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Bestämmelsen kan till exempel vara "marklov krävs för fällning av träd med ett stamomfång större än 50 cm på en höjd av 1,3 meter".

  Är det vid vattnet så kan det råda strandskydd och då behöver du ansöka om strandskyddsdispens för att ta ned trädet.

  Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Gå in i webbkartan.
  2. Klicka i lagret "Gällande detaljplaner" under "Välj kartskikt" och sedan rubriken "Bygga och bo" i högerspalten.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan i till vänster i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till planritning och webbsida om detaljplan.

  Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

  Finns det strandskydd?

  Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

  Servicecenter
  08-578 291 00
  servicecenter@tyreso.se

  Läs mer om strandskydd

  Ansökan om marklov för trädfällning

  När du ansöker om marklov för trädfällning behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan.

  På tomtkartan - eller situationsplanen som det ibland kallas ska du markera vilket eller vilka träd som du önskar att fälla och numrera träden.

  Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

  • Öppna kommunens webbkarta
  • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
  • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
  • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
  • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
  • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

  Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats.

  Skicka med fotografier på det eller de träd du önskar fälla. Numrera fotografierna enligt samma princip som du gjort på situationsplanen.

  Skicka med ett utlåtande från arborist som redogör för trädets eller trädens status och skaderisk.

  En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

  Läs mer om kontrollplan

  När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

  Ansök om marklov via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

  Ansök via pappersblankett
  (Använd blanketten Ansökan om bygglov)

  I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

  Särskilt skyddsvärda träd

  Naturvårdsverket har genom ett åtgärdsprogram stärkt möjligheterna att bevara särskilt skyddsvärda träd. Länsstyrelsen i sin tur, har inventerat och kartlagt de skyddsvärda träd som finns i Stockholms län. Om du planerar att göra åtgärder på träd som är särskilt skyddsvärda ska du alltid kontakta Länsstyrelsen först för att ansöka om tillstånd.

  Träd på annans fastighet

  Vill du att grannen ska ta ned ett träd för att det till exempel skuggar din tomt, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken, som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

  Vill du ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du kontakta oss!

  Olovlig trädfällning

  Då olovlig trädfällning upptäcks är bygglovsenheten skyldig att ingripa. Detta
  kan innebära att fastighetsägaren kan bli skyldig att betala en avgift. Förelägganden om återplantering av träd kan utgöra en del av påföljden.

  Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
  Senast uppdaterad: 2 november 2021