Strandskydd

Strandskydd innebär att man inom ett visst område runt strandlinjen inte får bygga eller göra andra åtgärder som påverkar området. Man kan söka dispens från strandskyddet.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde (strandskyddsområde) intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat upp till 300 meter.

Inom ett skyddat område får en fastighetsägare inte utföra åtgärder som strider mot strandskyddets syften. I praktiken innebär det att nya hus, bryggor och parkeringsplatser med mera inte får byggas. Att fälla träd, anlägga gräsmatta, plantera häck eller gödsla kan också vara förbjudet.

För att bygga i strandskyddat område behövs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Dispens från strandskyddet prövas i byggnadsnämnden men följer i övrigt samma rutiner som bygglovsansökningar.

Kontakta kommunen för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd innan du planerar ditt bygge.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 1 juni 2021

Hitta på sidan