Spaljéer

Spaljéer tas inte upp i plan- och bygglagen. Först när en spaljé anses vara en tät konstruktion som liknar ett bygglovpliktig plank kan byggnadsnämnden utreda frågan.

Definitionen på spaljé (eller exempelvis stängsel) är att det är en mycket genomsiktlig avskärmning och en sådan behöver inte bygglov. Då åtgärden inte är uppräknad i lagen som något som kräver lov kan vi inte heller ge råd om hur stor, bred och hög den får vara.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 september 2019

Hitta på sidan