Skyddsrum

Vid ändringar i byggnader som påverkar ett skyddsrum ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) granska bygglovansökan eller anmälan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 28 juni 2019

Hitta på sidan