Skärmtak

Ett skärmtak är en enklare takkonstruktion. Om bygglov krävs eller ej beror på hur stort det är och vart det sitter.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
  • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019

Hitta på sidan