Sätta upp en skylt

Beroende på skyltens storlek krävs ofta bygglov för att sätta upp en skylt. Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta i Tyresö.

När behövs bygglov för skylt?

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Men det finns vissa undantag när det kommer till storlek, placering, varaktighet och syfte, som du kan läsa mer om på Boverkets webbplats, där de senaste reglerna finns beskrivna.

Bygglov för skyltar och undantag från bygglovsplikten (Boverket) Länk till annan webbplats.

Skylta vid verksamheten

Reklam, skyltar, flaggor och verksamhetsinformation ska placeras i anslutning till den plats där verksamheten bedrivs; vid entré eller skyltfönster. Skylten ska anpassas efter och harmoniera med fastighetens karaktär, ålder och storlek.

Läs mer i kommunens skyltprogram , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga skyltar

Vippskyltar eller "gatupratare", valaffischer, reklam för kulturevenemang med mera kan kräva tillfälliga tillstånd av Polismyndigheten. Tänk särskilt på placeringen av skyltar, bland annat får de inte:

 • skymma sikten för trafikanter
 • placeras på belysningsstolpar eller kommunens skyltstolpar
 • hindra framkomligheten för rörelsehindrade eller synskadade.

Upplåtelse av allmän plats

Söka bygglov för skylt eller ljusanordning

För att sätta upp en större skylt eller ljusanordning behövs bygglov.

När du ansöker om bygglov ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan.

På tomtkartan ska du:

 • markera skyltens placering på tomten alternativt skyltens placering på byggnaden.

Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ha en ritning eller fotomontage av de fasader där skyltar ska placeras.

I skyltritningen ska du redovisa:

 • en skalenlig illustration som visar skyltens utformning med måttsättning
 • färgsättning, materialval och förenklad teknisk beskrivning, till exempel en självlysande skyltlåda eller bakombelysta bokstäver.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

Om lovet tidsbegränsas ska du skicka med en avvecklingsplan som beskriver det tillfälliga behovet och hur ytan ska återställas.

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett 
(Använd blanketten Ansökan om lov för skylt/ljusanordning)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 19 februari 2020