Riva en byggnad

För att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det får du genom en ansökan till kommunen.

Rivningslov behövs inte för sådant som inte krävt lov från början, till exempel friggebodar.

Vid ansökan om rivning av mindre byggnader utan farligt avfall behövs oftast inte ett tekniskt samråd eller kontrollansvarig. Du behöver själv upprätta en kontrollplan för rivning.

Anmäl för att få rivningslov

För att få rivningslov behöver du lämna in del handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. 

På tomtkartan ska du markera den byggnad som ska rivas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver göra en inventering av byggnaden för att upptäcka eventuell förekomst av exempelvis farligt och miljöskadligt material, ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp.

I kontrollplanen bör du, i relevanta delar, ange:

 • vilka olika typer av farligt avfall som kommer att sorteras samt mängden avfall.
 • vilka olika typer av övrigt avfall som kommer att sorteras samt mängden avfall.
 • i vilken utsträckning avfallet kommer att källsorteras på arbetsplatsen respektive eftersorteras.
 • hur de olika typerna avfallet kommer att hanteras, det vill säga om de kan användas för materialåtervinning eller deponering.
 • om det krävs särskilda skyddsåtgärder vid rivningen med hänsyn till risk för skador på människor, djur eller växter. Det kan till exempel gälla hantering av material som innehåller asbest och PVC.
 • om det krävs särskilda skyddsåtgärder för att avlägsna och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka rivningslov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om rivningslov via Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett 
( använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 juli 2020