Pool

Om bygglov behövs eller inte när du bygger pool, beror på om det förändrar marken eller om du bygger saker omkring poolen som kräver bygglov.

För en helt nedgrävd pool på plan mark som inte förändrar marknivåerna runt omkring behövs inte bygglov eller marklov.

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Oftast finns konstruktioner kring poolen som kan vara bygglovspliktiga så som poolens konstruktion, stödmurar eller plank, staket och pooltak.

Tänk på att du som fastighetsägare oavsett om lov behövs eller inte, är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

Kontakta oss om du har frågor kring vad som gäller för ditt specifika poolprojekt.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan