Mast

Radio- eller telemaster eller torn kräver vanligtvis bygglov.

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra radio- och telemaster och torn krävs bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på bygglov. Detsamma gäller för radio- och telemaster och torn som är avsedda för totalförsvaret och är hemliga.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan