Måla om huset

För att måla om huset kan du behöva bygglov beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. För ommålning av en-och tvåbostadshus, som innebär en betydande ändring av husets eller områdets karaktär, krävs bygglov inom detaljplanelagt område.

I detaljplanen för ditt område kan det finnas bestämmelser för vilka färger och fasadmaterial husen får ha.

Här ser du om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad detaljplanen i så fall anger för din fastighet:

Detaljplaner

Du behöver söka bygglov för att:

  • måla om huset i en annan färg, inom detaljplanerat område

Du behöver inte bygglov för att:

  • måla om huset i samma färg, inom och utanför detaljplanerat område
  • måla om huset i en annan färg, utanför detaljplanerat område
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan