Lekstuga eller trädkoja

Åtgärderna i sig är inte något som specificeras i Plan och bygglagen och därmed är det snarare en fråga om byggnad eller ej som måste bedömas men även om den är varaktigt placerad eller ej. En liten lekstuga eller trädkoja behöver inte vara bygglovpliktig beroende på hur den är utformad.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 juli 2019

Hitta på sidan