Kök

Att flytta ett är kök inte bygglovspliktigt och ofta inte anmälningspliktigt i sig. Nedan listas åtgärder som är anmälningspliktiga och vad som är viktigt att tänka på när du flyttar kök. Tänk på att det alltid ska finnas en imkanal i ett matlagningsutrymme för att uppfylla kraven på frånluft.

Åtgärder som är anmälningspliktiga vid flytt av kök

 • Ändring i bjälklag genom håltagning och ändring av bärande vägg.
  Vid osäkerhet om dessa ändringar bör du kontakta en konstruktör och sedan göra en anmälan om fallet är så att ändring av dessa konstruktioner sker.
 • Väsentlig ändring av byggnadens ventilation
  Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet. Att använda befintlig inkanal i ett kök kräver inte en anmälan.
 • Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer
  Ny VA-stam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring.
  Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.

 • Ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarande värde
  Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.

Viktigt att tänka på när du flyttar kök

Som byggherre ansvarar du alltid för att samtliga tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen uppfylls oavsett om en åtgärd är anmälningspliktig eller inte. Tillstånd från fastighetsägaren, till exempel bostadsrättsföreningens styrelse kan krävas för åtgärden. Kontrollera alltid med fastighetsägaren innan du startar ditt projekt.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 20 maj 2021