Häck

För att plantera en häck behövs inget bygglov. Plantering regleras inte i plan- och bygglagen och ytterst sällan i detaljplanen. Men den behöver hållas efter så att den inte blir för hög eller bred.

Plantera inte häcken på tomtgränsen så att den växer över in på grannens tomt eller ut i gatan, den kan upplevas som störande. Höga häckar kan även bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga vid gatukorsningar och utfarter. Häckar och annan plantering kan bli en fråga för kommunen om den av någon anses vara ovårdad. Då kan kommunen utreda i ett tillsynsärende om häcken gör att tomten anses så ovårdad att ett föreläggande från kommunen är nödvändigt.

Häckar kan vara en trafikfara, läs mer

Vill du att grannen ska ansa sin häck, prata först med grannen. Läs sedan på vad som gäller i kapitel 3 Jordabalken, som är den del av Sveriges lag som reglerar bland annat frågor om egendom.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019

Hitta på sidan