Container

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid, kräver bygglov.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett byggnadsverk är en byggnad eller ett upplag. Ett exempel på detta är containrar. För att avgöra detta får byggnadsnämnden ta reda på vad syftet är och hur den ska användas. Om människor kan uppehålla sig i en container och den är tänkt att användas till exempel som förråd, är den förmodligen att se som en byggnad. Alla upplag och materialgårdar kräver inte bygglov. Vid bedömningen om ett upplag eller en materialgård kräver bygglov kan följande faktorer vägas in:

  • förvaringen är utomhus
  • det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
  • varaktigheten
  • omfattningen
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan