Carport

Även byggnader utan väggar, till exempel carportar eller större skärmtak kräver bygglov. En carport är ett öppet garage för uppställning av bilar. Att bygga en carport kräver bygglov enligt samma bestämmelser som garage och andra komplementbyggnader.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 juli 2019

Hitta på sidan