Bastu

En bastu i sig behöver inte alltid ett bygglov eller anmälan, många inreder en så kallad bygglovbefriad friggebod till en bastu. För vedeldad bastu exempelvis, krävs anmälan för installation av eldstad.

Anmälan krävs även för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp. Om bastun placeras nära vattnet kan det krävas även dispens från strandskydd som du ansöker om hos kommunen.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan