Balkong

För att bygga en balkong behövs vanligtvis bygglov om byggnaden byggs till. Det innebär ofta en ändring i fasaden för att kunna gå ut på balkongen.

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det under vissa förhållanden inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan