Badrum

När man ska flytta eller bygga ett badrum måste man veta vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella, exempelvis våtrumsintyg från den som utför arbetet. Det kan krävas en anmälan om det är en omfattande ändring av ditt hus planlösning.

Ingreppet är inte bygglovspliktigt och ofta inte anmälningspliktigt i sig. Nedan listas åtgärder som kräver en anmälan och vad som är viktigt att tänka på när du flyttar badrummet. 

Åtgärder som är anmälningspliktiga vid flytt av kök och badrum

 • Ändring i bjälklag genom håltagning och ändring i bärande vägg.
  Vid osäkerhet om dessa ändringar bör du kontakta en konstruktör och sedan göra en anmälan om fallet är så att ändring av dessa konstruktioner sker.
 • Väsentlig ändring av byggnadens ventilation
  Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet. Att använda befintlig frånluftskanal i ett badrum kräver inte en anmälan.
 • Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer
  Ny VA- stam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring.
  Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.
 • Ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarande värde
  Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.

Viktigt att tänka på när du flyttar badrum

Som byggherre ansvarar du alltid för att samtliga tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen uppfylls oavsett om en åtgärd är anmälningspliktig eller inte. Tillstånd från fastighetsägaren, till exempel bostadsrättsföreningens styrelse kan krävas för åtgärden. Kontrollera alltid med fastighetsägaren innan du startar ditt projekt.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan