Återvinningsstation

För att placera ut återvinningsstationer behövs bygglov. För inbyggda soptunnor som inte är större än tre fack behövs inte bygglov.

Om man inte kan få bygglov för återvinningsstationen för att det är gatumark, parkmark, mark som inte får byggas på eller liknande kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva om platsen ändå kan vara lämplig under en begränsad tid.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 september 2019

Hitta på sidan