Altan, terrass och trädäck

För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på hur den ska se ut och byggas. Ett vanligt trädäck som du bygger direkt på marknivå kräver oftast inte bygglov.

Bygglovsbefriad altan

När det gäller altaner finns det undantag från bygglovsplikten när altanen uppfyller vissa kriterier. Det innebär att du inte behöver söka bygglov om du bygger enligt vissa uppsatta regler.

För att du inte ska behöva söka bygglov ska nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  • Altanen byggs till på ett en- eller tvåbostadshus eller till ett komplementbostadshus.
  • Altanen uppförs till en maxhöjd på 1,8 meter över marken. Tänk på att plank eller mur räknas in i den totala höjden.
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från byggnaden.
  • Altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om din granne har godkänt altanen genom ett grannmedgivande (skriftligt mellan er) så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter om den uppfyller ovannämnda punkter. Tänk på att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker) inte ge ett sådant medgivande.

Om din byggnad eller ditt område ligger inom ett särskilt värdefullt område kan det krävas bygglov för att bygga en altan, trots att kriterierna ovan är uppfyllda.

Du kan se illustrationer över den bygglovsbefriade altanen på Boverkets webbplats.

Altan, terrass eller trädäck i marknivå

Det krävs oftast inte bygglov för trädäck som byggs i marknivå. Om det byggs med en högre nivå med utrymme under, kan det dock krävas bygglov. De regler som gäller för altaner gäller även för trädäck.

När behöver jag söka bygglov?

När du bygger en altan som kräver bygglov så räknas altanen som en tillbyggnad av huvudbyggnaden. Här följer några exempel på när du måste söka bygglov:

  • För att bygga en altan och göra ett rum eller annat större utrymme under altanen, som till exempel ett förråd eller en källare.
  • För bygga in din altan, som ett inglasat uterum till exempel.
  • För att bygga din altan ovanpå en befintlig byggnad.
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 9 november 2021