Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

En del åtgärder är helt lovbefriade, så som friggeboden, andra kräver en anmälan till kommunen för att få ett startbesked så som de så kallade "attefallsåtgärderna".

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 14 maj 2021

Hitta på sidan