Bygglovbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

En del åtgärder är helt lovbefriade, andra kräver en anmälan till kommunen för att få ett startbesked. Läs mer om detta på Boverkets webbplats.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Upp

Hitta på sidan