Byggherre

Byggherre eller byggaktör är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, rivningsarbete eller installationsarbete.

I de vanligaste ärenden som gäller när en fastighetsägare som vill göra ändringar på sitt hus är det denne som är byggherre själv.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Upp

Hitta på sidan