Byggherre

Byggherre eller byggaktör är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete, rivningsarbete eller installationsarbete.

I de vanligaste ärenden som gäller när en fastighetsägare som vill göra ändringar på sitt hus är det denne som är byggherre själv.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan