Byggbuller

Byggbuller är ofta oregelbundet och vid de mer bullriga momenten överskrids ofta gällande riktvärden. Den som bedriver byggarbetsplatsen är ansvarig för att inte utsätta närboende för störningar som kan skada hälsan.

Vad kan jag själv göra?

Om du störs av byggbuller ska du i första hand kontakta byggaktören för att denne ska få en chans att förbättra situationen. Om störningarna ändå fortsätter och stör din inomhusboendemiljö kan du vända dig till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Störningar får inte vara helt tillfälliga, utan ska pågå en viss tid för att kunna ställa krav på utredningar och/eller åtgärder.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 6 september 2019

Hitta på sidan