Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation beskriver hur en byggnad är planerad för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Dokumentationen anpassas till byggnaden eller projektet och innehåller ofta en planritning med redovisning av  beskrivning av:

  • utrymningsvägar,
  • brandceller,
  • ventilationen,
  • konstruktionens bärförmåga,
  • släckningsarbete,
  • brandtekniska installationer samt
  • planer för drift och underhåll.
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan