Boverkets byggregler

Boverkets byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. De beskriver olika krav på funktioner.

Ett exempel på Boverkets byggregler är att en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där. Många av dessa regler behöver presenteras som kontrollpunkter i en så kallad kontrollplan som ingår i alla de åtgärder som man söker ett lov eller startbesked för.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019

Hitta på sidan