Boverkets byggregler

Boverkets byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder. De beskriver olika krav på funktioner.

Ett exempel på Boverkets byggregler är att en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 23 november 2017
Upp

Hitta på sidan