Betalningsansvarig

Den som söker ett bygglov och som även då blir byggherre i mindre privata husprojekt, är betalningsansvarig.

Det innebär att denne tar på sig ansvaret att betala kostnader för bygglov, anmälan, planavgifter med mera. Det är denne som bygglovenheten har den primära kontakten med.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan